Tilbage til Behandling af incisioner

Casestudie

Bensår med blandet ætiologi – 7 dages behandling

Patient
  • 84-årig mand.
  • Blandet arteriel og venøs bensår, der har været tilstede i mange måneder.
Sår
  • Såret var tidligere blevet behandlet med en AQUACEL bandage.
  • Den 7. november 2017 fik patienten et hudtransplantat, hvorefter Avelle™ NPWT blev appliceret med en 16 x 21 cm bandage.
  • Før applicering af bandagen målte såret 8 x 7,5 cm og bestod af 30% fibrøst væv og 70% granulationsvæv.
Behandling og resultat
  • Efter 7 dages behandling med negativ tryk terapi og to bandageskift, havde såret udviklet sig nok til at til at blive behandlet med en skumbandage.
  • Patienten oplevede et smerteniveau på 2 (på en skala fra 1- 10, hvor 0 = ingen smerter og 10 = værst tænkelige smerter) ved applicering og fjernelse af bandagen.
  • Patienten oplevede ikke smerte under behandlingen.
  • Efter endt behandling med NPWT havde 80% af hudtransplantatet trukket sig sammen, hvilket er en højere procentdel end ved en basispleje.

Figur 1

Figur 2

Figur 3

Næste case-studie: Lukket kirurgisk incision – 6 dages behandling

®/ Avelle, Hydrofiber & AQUACEL er varemærker tilhørende Convatec Inc. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. ©2022 Convatec Inc. AP-030361