Tilbage til Behandling af incisioner

Casestudie

Kompliceret, traumatisk bensår – 16 dages behandling

Patient
  • 66-årig mand
  • Komorbiditeter: filiarisis, kronisk regionalt smertesyndrom, kronisk nyresygdom, artrose, lungeemboli og Waldenströms makroglobulinæmi.
Sår
  • Såret var resultatet af en traumatisk skade, som efter udvikling af et hæmatom, krævede kirurgisk oprensning og suturering. Efter operationen rumperede såret, og der blev behov for en hudtransplantation, som mislykkedes. Endnu en hudtransplantation mislykkedes, så patienten blev indlagt på hospitalet, hvor hans sår blev kirurgisk oprenset, og behandling med NPWT påbegyndt. Denne behandling blev herefter ændret til behandling med et engangs NPWT-system.
  • Ved den indledende undersøgelse målte såret 23 cm x 4 cm x 0,5 cm. Sårbunden var dækket af ca. 95 % granulationsvæv og 5 % dødt væv (Figur 1)
  • Patienten beskrev sårrelaterede smerter, som målte 6 (på en skala fra 0–10, hvor 0 = ingen smerter og 10 = værst tænkelige smerter).
Behandling og resultat
  • På trods af mange komorbiditeter helede såret fra bunden og op, og sårkanterne blev hurtigt pænere. Patienten fik i alt 16 dages behandling med NPWT, og i dette tidsrum gjorde såret fremskridt, og patientens smerteniveau faldt i overensstemmelse med sårhelingen fra 6 til 2.Der var kun behov for én pumpe til hele behandlingen, hvilket var en fordel frem for andre tilgængelige NPWT-engangssystemer.
  • Avelle NPWT-systemet understøttede helingen af et kompliceret statisk sår hos en patient med flere komorbiditeter.
  • Hydrofiber®-sårkontaktlaget i Avelle-bandagen håndterede sårvæsken og forhindrede lateral spredning af sårvæske til den omkringliggende hud.

Figur 1: sår på dag 1

Figur 2: Sår på dag 7

Figur 3: Sår på dag 18

Næste case-studie: Lukket kirurgisk incision – 6 dages behandling

®/ Avelle, Hydrofiber & AQUACEL er varemærker tilhørende Convatec Inc. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. ©2022 Convatec Inc. AP-030361