Drogi pacjencie

Jeśli Twoja rana jest leczona za pomocą Podciśnieniowej Terapii Ran Avelle™ i masz pytania co do zastosowanego systemu zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi informacjami dla pacjentów.

Czym jest podciśnieniowa terapia ran?

System Avelle™ nazywany Podciśnieniową Terapią Ran (NPWT) składa się ze specjalnie skonstruowanego szczelnego opatrunku, połączonego z małą pompą, która powoduje ciągłe zasysanie.

Po włączeniu pompy, podciśnienie działa na opatrunek. Powietrze jest odsysane z opatrunku, a płyn wydzielany z rany jest pochłaniany do opatrunku. To stale utrzymujące się podciśnienie powoduje również zwiększenie napływu krwi, co razem z systemem kontroli wydzieliny, sprzyja procesowi gojenia się rany.

Pacjentka, Wielka Brytania

"Wykonano u mnie operację zmniejszenia piersi. Niestety po upływie jednego miesiąca od operacji pojawiło się zakażenie w lewej piersi, które doprowadziło do powstania dużej, otwartej rany. Po konsultacji sposobu leczenia ze specjalistami, okazało się, że najlepszą metodą będzie zastosowanie opatrunku podciśnieniowego, który wspomoże proces gojenia się rany."

"Nikt nie wiedział, że noszę opatrunek z pompą, więc nie musiałam niczego tłumaczyć. Odkryłam wiele sposobów ukrycia tego urządzenia. Przygotowałam małą kieszonkę, do której mogłam schować pompę. Uważam, że pompa Avelle™ z pewnością przyspieszyła proces gojenia mojej rany. Jestem za to bardzo wdzięczna. Mam nadzieję, że w przyszłości nie będę potrzebowała założenia takiego systemu, ale jeśli tak, to nie będę długo zastanawiać się nad jej ponownym użyciem."

Pompa NPWT Avelle™

Czym jest system NPWT Avelle™?

System NPWT Avelle™ nazywany Podciśnieniową Terapią Ran (NPWT) składa się z opatrunku, który jest połączony z małą pompą, powodującą zasysanie. Opatrunek jest nakładany na ranę i zabezpieczany paskami mocującymi. Następnie podłącza się go do pompy. Po jej włączeniu podciśnienie działa na opatrunek, powietrze jest odsysane z opatrunku, a płyn wysiękowy z rany jest wchłaniany do opatrunku. Zastosowanie NPWT na ranę pacjenta razem z usuwaniem płynu wysiękowego z rany i zawartych w nim bakterii ma na celu ułatwić proces gojenia.

 • Żółta ! dioda wycieku powietrza

  Bedzie migać, jeśli zostanie wykryty wyciek powietrza z systemu.

Codzienne funkcjonowanie z systemem Avelle™

 • Zaprojektowany, aby wspierać proces gojenia
  Przez efektywną kontrolę płynów w opatrunku i działanie podciśnieniowej terapii ran.
 • Prosty w obsłudze
  Trzy diody informują o pracy pompy, potrzebie wymiany baterii lub występowaniu nieprawidłowości w systemie spowodowane nieszczelnością.
 • Kieszonkowy i ergonomiczny kształt
  Mały rozmiar pompy i jej niska masa pozwala na zachowanie mobilości przez pacjenta i zminimalizuje ingerencję wc odzienny tryb życia.
 • Długi czas użytkowania pompy
  Pompa jednorazowego użytku ma 30-dniowy czas użytkowania.*
 • Możliwość noszenia opatrunków do 7 dni
  W zależności od rodzaju rany oraz od ilości płynu wysiękowego z rany.

Często zadawane pytania

Pompa do NPWT Avellejest wyposażona w diody, które wskazują na poprawne działanie pompy – nie ma żadnych alarmów dźwiękowych. Zielona “✓” dioda będzie migać przez cały czas wskazując, że pompa pracuje poprawnie. Pompa do NPWT Avellenie jest wyposażona w alarmy dźwiękowe. Podczas użytkowania użytkownicy powinni regularnie sprawdzać, czy pompa funkcjonuje prawidłowo. JEŚLI POMPA PRZESTANIE DZIAŁAĆ, SKONTAKTUJ SIĘ ZE SWOIM OPIEKUNEM LUB PERSONELEM MEDYCZNYM.

Nie, nie można jej odłączyć w nocy. Aby zapewnić ciągłe podciśnienie, pompa powinna być podłączona do opatrunku i włączona przez cały czas. System Avellepracuje cicho i nie powinien zakłócać snu. Gdy leży się w łóżku, należy umieścić pompę w bezpiecznym miejscu, aby nie spadła na podłogę. Jedynie podczas brania prysznica pompa nie musi być podłączona.

Tak. Częstotliwość zmian opatrunku jest różna u poszczególnych pacjentów i w dużej mierze zależy od rodzaju rany i ilości wysięku. W niektórych przypadkach opatrunek może być założony przez okres do 7 dni, natomiast w innych przypadkach musi zostać zmieniony wcześniej. Opiekujący się Tobą personel medyczny będzie w stanie poinformować Cię, kiedy rana wymaga zmiany opatrunku. Podczas zmian opatrunków można odczuwać nieznaczny dyskomfort. W takim przypadku należy poinformować o tym personel zmieniający opatrunki.

Można wziąć krótki prysznic, lecz opatrunek musi być poza strefą bezpośredniego strumienia wody i nie wolno go zanurzać. Przed prysznicem należy upewnić się, czy pompa jest odłączona. Instrukcja na ten temat znajduje się w Przewodniku dla pacjenta. Podczas mycia się należy umieścić pompę w bezpiecznym, suchym miejscu. Po umyciu i wytarciu się, pompę należy podłączyć ponownie. Jeśli wystąpią trudności z podłączeniem, skontaktuj się z personelem medycznym.

Tak. Wystarczy zwilżyć niestrzępiącą się ściereczkę wodą z łagodnym mydłem i przetrzeć pompę. Można również użyć niepalnego środka do czyszczenia, mającego właściwości bakteriobójcze, jeśli doszło do zanieczyszczenia pompy płynami ustrojowymi.

Wymiana 3 baterii AAA jest prosta. Należy nacisnąć i przytrzymać niebieski przycisk z przodu pompy na 3 sekundy aż do wyłączenia się pompy. Zdjąć tylną pokrywę baterii, wyjąć stare baterie, włożyć nowe bateriei założyć pokrywę. Wszystkie diody będą migać informując, że baterie są włożone prawidłowo.

Jest to pytanie, które należy zadać personelowi medycznemu, ponieważ zależy to od stanu i rodzaju rany. Jeden opatrunek może być założony na czas do 7 dni, natomiast żywotność pompy wynosi 30 dni.*

Dioda z symbolem "✓" powinna migać na zielono informując, że system Avelle pracuje prawidłowo. Dioda ze znakiem "!" miga, jeśli występuje wyciek powietrza. W takim przypadku skontaktuj się z personelem medycznym. Symbol baterii miga, jeśli stan naładowania baterii jest niski i potrzebna jest ich wymiana. Wszystkie szczegóły są przedstawione w Przewodniku dla pacjentów.

Z uwagi na jej ergonomiczny kształt, pompę do NPWT Avelle™ można umieścić np. w kieszeni. Pompy nie należy mocować do skóry i należy często sprawdzać, czy funkcjonuje prawidłowo.

Jeśli żadna dioda nie miga, należy wcisnąć i przytrzymać niebieski przycisk z przodu pompy na 3 sekundy. Jeśli pompa nie uruchomi się i żada dioda nie miga, należy spróbować wymienić baterie.

Jeśli pomimo wciśnięcia i przytrzymania niebieskiego przycisku i wymiany baterii pompa nadal się nie uruchomi, natomiast na przemian migają dwie żółte diody “!” i “”, pompa przekroczyła swój 30-dniowy czas użytkowania i potrzebna jest nowa pompa. W tej sytuacji skontaktuj się z personelem medycznym.

Jeśli chcesz zadać pytania dotyczące swojej rany lub systemu terapeutycznego, skontaktuj się przede wszystkim z personelem medycznym. Możesz również pobrać nasz Przewodnik dla pacjenta, zawierający informacje na temat systemu NPWT Avelle™.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ostrzeżenia/środki ostrożności – Pacjentów należy poinformować o następujących kwestiach oraz powinni oni natychmiast skontaktować się ze swoimi opiekunami lub personelem medycznym:
 • Jeśli wystąpi u nich podrażnienie lub nasilenie się bólu.
 • Jeśli płyn wysiękowy z rany przecieka przez opatrunek.
 • Jeśli stwierdza się jakiekolwiek objawy krwawienia.
 • Jeśli skóra wokół rany zaczerwieni się, staniesię ciepła lub bolesna.
 • Jeśli opatrunek przestanie przylegać lub się odklei.
 • Jeśli zestaw jest uszkodzony.
 • Nie należy wykonywać żadnych czynności konserwacyjnych podczas pracy pompy, tj. czyszczenia lub wymiany baterii.
 • Zestaw należy chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym i umieszczać z dala od źródeł ciepła.
 • Pompy nie należy mocować do skóry.
 • Podczas brania przysznica pompa do NPWT Avelle™ powinna być odłączona od opatrunku. Nie należy kierować strumienia bezpośrednio na pompę lub zanurzać jej w wodzie. Zestaw przetestowano i sklasyfikowano go jako odpowiadający normie IP22, ponieważ nie ulegnie on uszkodzeniu ani nie stanie się niebezpieczny, jeśli przypadkowo zostanie narażony na działanie pionowo lub prawie pionowo kapiącej wody. Zestaw jest zabezpieczony przed ciałami stałymi o wielkości>12,5 mm (0,5 cala),np. palec.
 • Należy chronić pompę przez kurzem oraz trzymać poza zasięgiem dzieci, zwierząt domowych i szkodników.

Materiały

Ulotka dla pacjentów dot. systemu Avelle™

Informacje dla pacjentów.

Jeśli używasz systemu Avelle™, koniecznie pobierz tę ulotkę i przeczytaj ją uważnie. Zawiera ona wszystkie szczegółyna temat stosowania systemu Avelle™ i inne niezbędne informacje.

®/ Avelle, Hydrofiber, AQUACEL and Sensi-Care są znakami handlowymi Convatec Inc. Wszelkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich podmiotów.

©2022 Convatec Inc.

AWC/02/10/2020