Avelle in vitro

In vitro-studier med en simulerad sårmodell som den på bilden har visat att Avelle NPWT-systemet kan hantera vätska samtidigt som det fördelar ett undertryck på sårbädden genom förbandet.

Högre total vätskehanteringskapacitet med Avelle NPWT-förband

Effektiv vätskehantering

AvelleNPWT-förband med patenterad Hydrofiber®-teknologi interagerar med sårbädden genom att skapa en fuktig sårläkningsmiljö samtidigt som det absorberar och stänger inne sårvätska1och de bakterier2,3 sårvätskan innehåller.

In vitro-studier av vätskehantering visar att:

BEVISAT: Avelle NPWT-förbandet absorberade all testvätska när det var under 80 mmHg, ingen vätskeansamling - visar på optimal vätskehantering.

BEVISAT: Effektiv vätskehantering som utnyttjar Hydrofiber®-teknologins egenskaper.

Måttligt vätskande (82 ± 10mL) simulerad sårbädd efter en 3-dagars period

Konstruerat för att hantera små och måttliga mängder sårvätska

Sårvätskan hanteras av Avelle NPWT-systemet via absorption och avdunstning genom de absorberande lagren av Hydrofiber® -teknologi och det yttre filmlagret som andas.

BEVISAT: Absorptionen och den höga genomsläppligheten av fukt hos AvelleNPWT-förband skapar en lagom fuktig sårläkningsmiljö.4

Leverans av negativt tryck under 7 dagar igenom 4 lager av AQUACEL® Extra-förband

Kontinuerlig leverans av undertryck

Avelle NPWT-system är utformat för att producera ett kontinuerligt undertryck på 80mmHg (±20 mmHg) vid sårytan. In-vitro -studier visar4 att:

BEVISAT: Att undertryck på 80 mmHg levereras genom det hydrerade förbandet med Hydrofiber®-teknologi till den simulerade sårbädden genom 4 lager av AQUACEL®Extra-förband till ett djup på 2 cm under 7 dagar.

Upprätthållande av negativt tryck (mmHg)

Upprätthåller undertryck

In-vitro-tester4 visar att envägsventilen inuti luer-lock-kopplingen bibehåller trycket efter 1 timme ± 10 mmHg efter att pumpen har kopplats bort från förbandet .

HAR BEVISATS leverera kontinuerligt undertryck på 80 mmHg (±20 mmHg) till sårbädden.
HAR BEVISATS upprätthålla undertryck vid bortkoppling från pumpen i upp till 1 timme.

Summering av In-Vitro för Avelle NPWT-system:

  1. BEVISAD kontinuerlig leverans av 80 mmHg via Hydrofiber® -teknologi i gelform.
  2. BEVISAD leverans av undertryck i kombination med AQUACEL® Extra utfyllnadsförband.
  3. BEVISAD effektiv vätskehantering vid lätt till måttligt vätskande sår.
  4. BEVISAT att Avelle NPWT-förband kan bibehålla undertrycket i upp till 1 timme när pumpen kopplas bort.
Ta hjälp av den läkande kraften hos Avelle NPWT-systemet
Vill du prata med oss om hur Avelle kan hjälpa dig att uppnå bättre patientresultat? Boka ett besök från en ConvaTec-representant för att få veta mer.

®/ Avelle, Hydrofiber, AQUACEL, Silesse och Niltac är alla varumärken tillhörande Convatec Inc. Alla andra varumärken tillhör deras respektive ägare. ©2022 Convatec Inc. AP-030361