Utbildningsresurser

Lär dig mer om användningsområdena för Avelle undertrycksbehandling med vårt utbud av utbildningsmaterial, från appliceringsinstruktioner till webbinarier och evenemang.

Så här applicerar du Avelle NPWT-systemet

Vi konstruerade Avelle för att det skulle vara enkelt och effektivt att applicera och ta bort. Vi har ändå gjort en video som visar bästa sättet att använda Avelle på för att dina patienter ska uppleva så lite smärta som möjligt.

Så här applicerar du Avelle NPWT-systemet

Vi konstruerade Avelle för att det skulle vara enkelt och effektivt att applicera och ta bort. Vi har ändå gjort en video som visar bästa sättet att använda Avelle på för att dina patienter ska uppleva så lite smärta som möjligt.

Så här applicerar du Avelle NPWT-systemet

Vi konstruerade Avelle för att det skulle vara enkelt och effektivt att applicera och ta bort. Vi har ändå gjort en video som visar bästa sättet att använda Avelle på för att dina patienter ska uppleva så lite smärta som möjligt

Val av förband

Tänk på följande vid val av Avelle NPWT-förband:

 • Porten ska placeras över intakt hud
 • Sårområdet ska inte täcka mer än 25 % av sårkontaktlagrets yta, och lagret ska överlappa huden runt såret med minst 1 cm.
 • Incisionen ska vara 1 cm från silikonkanten (enligt bruksanvisningen).
 • Incisionen ska vara 1 cm från porten som täcker 5 cm av förbandsdynan.

Tänk på följande för att välja lämplig förbandsstorlek för slutna incisioner:

Förbandets storlek Storlek på yttre dynan: Storlek på inre dynan: För incisioner upp till:
12 x 21cm 6 x 15cm 4 x 13cm 6cm
12 x 31cm 6 x 25cm 4 x 23cm 16cm
12 x 41cm 6 x 35cm 4 x 33cm 26cm

UPPNÅ EN TÄT FÖRSLUTNINGEN

För att behandling ska kunna ges krävs att vidhäftningen mellan förbandet och huden runt såret är helt tät. Applicering av undertryck på ställen där det är svårt att fästa förband, sammantaget med patientfaktorer som svettning, rörelse och duschning, kan göra det svårt att upprätthålla en lufttät förslutning som håller länge.
Därför har vi ett sortiment av tillbehör som gör det lättare att skapa en tät förslutning för NPWT på ställen där det är svårt att applicera förband:

Webbinarier

Vi levererar inte bara högkvalitativa produkter. Dessutom vill vi gärna hjälpa alla som jobbar inom vården att få ut det bästa av Avelle. Delta i något av våra webbinarier och lyssna på våra interna experter.

Podcasts

Är du intresserad av att lära dig mer om de kliniska tillämplingarsom är lämpliga för sårbehandling med undertryck?Lyssna på våra podcasts för att lära dig mer.

Podcast:

Close the incision – Tackling surgical site complications

Sårbehandlingssystemet Avellemed undertryck (Negative Pressure Wound Therapy, NPWT) består av en icke-steril pump, ett sterilt sårförband, fixeringsremsor och batterier. Pumpen är en engångsenhet som kan användas i upp till 30 dagar för en och samma patient. Förbandet som är applicerat på såret kan sitta på i upp till 7 dagar. Avelle NPWT-pumpen används för att upprätthålla ett nominellt undertryck på 80mmHg vid sårytan. Sårvätskan hanteras av förbandet med hjälp av Hydrofiber® -teknologins gelbildande förmåga och avdunstningen från förbandets ytterskikt.

Avelle NPWT-system lämpar sig för sår med lite och måttliga mängder sårvätska. Exempel:

 • Svårläkta sår (t.ex. bensår och trycksår)
 • Akuta sår, t.ex:
  • Traumatiska sår
  • Rupturerade sår
  • Hudtransplantat och andra tagställen
  • Kirurgiskt slutna incisioner

AvelleNPWT-pumpen skapar ett nominellt undertryck på 80mmHg som upprätthålls vid sårytan. Sårvätskan absorberas och hanteras av förbandet med hjälp av gelbildningsförmågan hos sårkontaktlagret av Hydrofiber® och Hydrofiber®-teknologilagren. Sårkontaktlagret med Hydrofiber® -teknologi och insydda förstärkta trådar är konstruerat för att förbandet ska hålla ihop när det tas bort.1 Kanaler i förbandets struktur gör att sårvätskan kan röra sig i förbandet och låsas in i lagren med Hydrofiber® ®-teknologi.1 Skumlagret bidrar till att fördela undertrycket över förbandet och sårbädden,1 och det yttre filmlagret låter sårvätskan avdunsta för en god vätskehantering. Häftkanten av silikon är konstruerad för att vara skonsam mot huden när förbandet tas bort1,2.

Avelle NPWT-systemet har två uppsättningar med 3 stycken AAA PhillipsLithium Ultra FR03 litiumbatterier. Batteriets livslängd under behandling beror på hur många gånger pumpen behöver återupprätta korrekt tryck vid sårbädden. Batteriets livslängd beror på hur kvaliteten är på förbandets tätning och förbandets koppling till pumpen. Avelle NPWT-pumpen håller för upp till 30 dagars behandling, men batterierna behöver bytas under den perioden.

Förbandet ska bytas i enlighet med bruksanvisningen eller när det är kliniskt indicerat. Normal användningstid är 3–4 dagar, maximal användningstid är 7 dagar. Beroende på mängden sårvätska eller andra kliniska orsaker kan förbandet behöva bytas oftare. Förbandet bör också bytas om det finns tecken på läckage, vätskeansamling runt porten eller försämrad vidhäftning.

Avelle NPWT-förband finns i flera storlekar, bland annat: 16x16cm, 16x21cm, 12x21cm, 12x31cm, 12x41cm, 21x26cm och 26cm x 26cm. Se sidanförtillbehör och beställningförnärmare information

Resurser

Broschyr om AvelleNPWT-systemet

Skillnaden med Hydrofiber® En informativ och detaljerad broschyr som innehåller allt du behöver veta om Avellesegenskaper, fördelar och användningsområden.

Bruksanvisning till AvelleNPWT-systemet

Information för vårdpersonal för att säkerställa korrekt användning av AvelleNPWT-systemet.

Kompendium med fallstudier för Avelle NPWT-systemet

Ett brett urval av verkliga fall med olika behandlingstider, sårtyper och svårighetsgrader som visar hur effektivt Avelle NPWT-systemet är.

Användarguide till AvelleNPWT-systemet

Information för vårdpersonal. Lär dig grunderna om AvelleNPWT-systemet, bland annat indikationer, användningsområden och felsökning.

Patientbroschyr om Avelle NPWT-systemet

Information för patienter. Om du är patient och använder eller har ordinerats undertrycksbehandling med Avellekan du ladda ner den här guiden med fullständig information om systemet.

Avelle NPWT-systemet - White Paper

En rapport för vårdpersonal som sammanfattar de fysikaliska egenskaperna hos Avelle NPWT-systemet

Avelle™ Brochyr Kirurgiska Incisioner

En række kirurgiske specialspecifikke veje designet til at hjælpe sundhedspersonale med at vurdere patientens risikofaktorer for komplikationer på kirurgisk sted, hvilket understøtter passende bandagevalg.

ConvaTec Hydrokolloida tätningsremsor Produktbrochyr

Et produktinformationsark til sundhedspersonale, der beskriver produktfunktioner, indikationer og bestillingsoplysninger.

Ta hjälp av den läkande kraften hos Avelle NPWT-systemet
Vill du prata med oss om hur Avelle kan hjälpa dig att uppnå bättre patientresultat? Boka ett besök från en ConvaTec-representant för att få veta mer.

®/ Avelle, Hydrofiber, AQUACEL, Silesse och Niltac är alla varumärken tillhörande Convatec Inc. Alla andra varumärken tillhör deras respektive ägare. ©2022 Convatec Inc. AP-030361